Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

82 - Παλιά σχολικά βιβλία - Φυτολογία, Ζωολογία, Φυσική Ιστορία



Πρόσφατα ο ΟΕΔΒ (Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων) ξεκίνησε την ψηφιοποίηση όλων των σχολικών βιβλίων που εκδόθηκαν από αυτόν για όλες τις σχολικές βαθμίδες.
  
Από εκεί αλιεύσαμε και τα παλιά σχολικά βιβλία που σάς παρουσιάζουμε. Σ’ αυτήν την τέταρτη ανάρτηση παρουσιάζονται τα σχολικά βιβλία φυτολογίας, ζωολογίας και φυσικής ιστορίας.
  

81 - Παντοίοις άνθεσι κατεστεμμένη



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...